Informacije o pogojih uporabe za spletna mesta in storitve McSoftware

Zadnja sprememba: 11. oktober 2010

SPLOŠNI POGOJI

Strani in storitve McSoftware so namenjene vaši osebni in nekomercialni uporabi. Avtor spletnih mest in storitev McSoftware je Milan Čulibrk. Vse ostale blagovne znamke in druga uporabljena imena, so last njihovih lastnikov. Prepovedana je uporaba gradiva (tako grafičnega kot tekstovnega) brez pisnega dovoljenja avtorja oziroma pod pogoji opisanimi v predzadnji točki tega dokumenta. Vse vsebine in material, ki so dostopni na našem spletnem mestu so zaščiteni s pravico do objave, avtorstva, lastniškimi pravicami in zakoni. S tem soglašate, da ne boste prodajali, kopirali, dajali v najem, razmnoževali in spreminjali vsebin, ki so prisotne na našem spletnem mestu. Prav tako soglašate, da ne boste pridobivali podatke in vsebine iz našega spletnega mesta z namenom, da bi ustvarjali zbirko, podatkovno bazo, mapo ali karkoli podobnega z uporabo ročnih metod, avtomatičnih programov ali drugače. Vsekakor pa lahko vzpostavite standardne povezave na domačo stran in ostale podstrani našega spletnega mesta brez našega dovoljenja.

Nedovoljen je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem mestu, prav tako tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega portala nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema McSoftware.

IZJAVA O SPREJEMLJIVOSTI

McSoftware kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do obiskovalcev spletnega mesta, ne prevzema odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Vsi podatki na spletnem mestu so informativne narave.

Vse vsebine na tem spletnem portalu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. Ne nudimo jamstva in ne zagotavljamo, da je vsebina spletnega portala popolna ali posodobljena.

Nismo zavezani posodabljati katere koli vsebine spletnega portala. Vsebino spletnega portala lahko spremenimo kadarkoli brez predhodnega obvestila.

Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem portalu objavi tretja oseba, katero koli vsebino, objavljeno na povezanih spletnih straneh in lastnosti ali zanesljivost katerega koli izdelka ali storitve, ki je pridobljena na povezanih spletnih straneh.

Ne odgovarjamo za obliko in vsebino podatkov, ki so posredovani s pomočjo hipertekstovnih povezav na druge informacijske strežnike.

VSEBINE TRETJIH OSEB

Pri uporabi naših spletnih strani, lahko dostopite tudi do vsebin tretjih oseb preko povezav na njihova spletna mesta. Z naše strani ni nadzora nad vsebinami tretjih oseb saj nismo upravičena spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine na povezanih spletnih straneh. S tem soglašate, da boste z uporabo našega spletnega mesta lahko izpostavljeni vsebinam tretjih oseb, ki so lahko lažne, žaljive, neprimerne ali kakorkoli, sporne. Pod nobenimi pogoji ne bomo odgovorni za vsebine tretjih oseb, upoštevajoč kakršnekoli napake oziroma napačne informacije v katerikoli vsebini tretjih oseb.

PRENOS PROGRAMSKE OPREME

Vsa programska oprema, ki je na voljo za prenos prek spletnega mesta McSoftware, je avtorsko zaščitena lastnina skupine McSoftware in/ali njegovih dobaviteljev. Uporabo te programske opreme določajo pogoji licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ki spremlja programsko opremo ali je vanjo vključena. Končni uporabnik se mora strinjati s pogoji licenčne pogodbe, če želi namestiti programsko opremo.

Programska oprema je na voljo za prenos končnim uporabnikom samo za lastno osebno rabo v skladu z licenčno pogodbo. Kakršnakoli reprodukcija ali redistribucija programske opreme, ki ni v skladu z licenčno pogodbo, je izrecno prepovedana.

V nobenem primeru McSoftware ni odgovoren za kakršnokoli škodo vključno in brez omejitev s škodo zaradi izgube dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij ali z drugo škodo, ki izvira iz uporabe ali nezmožnosti uporabe prenesene programske opreme.

UPORABA STORITEV

Storitve lahko vključujejo storitve elektronske pošte, storitve elektronskih oglasnih desk, klepetalnice, forume, spletne dnevnike (bloge), osebne spletne strani, foto albume in/ali druge sporočilne ali komunikacijske možnosti, ki vam omogočajo sporazumevanje z drugimi. Soglašate, da pri uporabi teh storitev ne boste:

McSoftware nima obveznosti nadzora komunikacijskih storitev. Vendar pa si pridržuje pravico do pregledovanja gradiva, objavljenega v okviru komunikacijskih storitev, in odstranjevanja kakršnegakoli gradiva po svoji presoji. McSoftware si pridržuje pravico, da vam kadarkoli, brez opozorila in iz kakršnegakoli razloga onemogoči dostop do katerekoli komunikacijske storitve v okviru svojih storitev.

PREKINITEV DOSTOPA IN PRENEHANJE STORITVE

Soglašate da nismo odgovorni za kateri koli izpad ali motnjo dostopa do storitve povzročeno s strani tretjih oseb, višje sile, tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V kateremkoli trenutku si pridružujemo pravico do spremembe ali prekinitve (začasne ali dokončne) izvajanja naše storitve, z ali brez predhodnega obvestila.

DOSTOP DO ZAŠČITENIH PODROČIJ

Dostop do (z geslom ali drugače) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Nepooblaščeni poskusi dostopa do takih področij so nedovoljeni.

POGOJI UPORABE GRADIVA NA SPLETNEM MESTU MCSOFTWARE

© 2021 McSoftware, Milan Čulibrk

Pravica do uporabe, kopiranja in razširjanja dokumentov in grafičnih elementov na tem strežniku World Wide Web velja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

SPREMEMBE POGOJEV UPORABE

Pridržujemo si pravico, da pogoje uporabe kadarkoli spremenimo ali dopolnimo, ne da bi vas o tem obvestili. Najnovejšo različico pogojev uporabe si lahko ogledate, če kliknete povezavo »Pogoji uporabe« na dnu spletnih strani.


Zadnja objava na blogu eMISIJA

Nove spletne strani in kaj vse še prihaj...

Business Network povezava

American Express Slovenija

Zbirka fotografij na domači strani

McSoftware PhotoLibrary